Loading...
Hanne & Lore 2020-02-04T15:49:50+00:00

Hanne

Ik ben 35 jaar, getrouwd en mama van 2 zoontjes. Ik ben samen met mijn zus Lore opgegroeid op de boerderij, in een warm nest midden in de natuur en tussen de dieren.

Mijn ervaring met paarden dateert van uit mijn kindertijd. Ik ben op mijn zevende beginnen ponyrijden bij de LRV. Deze hobby en passie heeft zich verdergezet bij de paarden binnen de LRV. Tijdens deze periode heb ik veel bijgeleerd op vlak van paardrijden, maar vooral ook op vlak van persoonlijke ontwikkeling.

Ik ben criminologe en seksuologe van opleiding. Ik werk sinds 2008 als sociotherapeute in het psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis te Zoersel op een intensieve behandeleenheid voor volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis en mensen die zijn vastgelopen in hun behandeling. Een zeer boeiende en uitdagende job, waarin ik de grote meerwaarde van de non-verbale therapieën heb mogen ondervinden.

Al lange tijd droomde ik er samen met mijn zus Lore van om onze job en hobby te kunnen combineren. In 2015 zijn we gestart met het Postgraduaat Hippotherapie/EAT aan de Arteveldehogeschool Gent. Het behalen van dit diploma was een eerste belangrijke stap in richting van de realisatie van onze droom: een therapie-, leer-, speel- en zorgboerderij. Na een periode van hard werken op de boerderij om deze aan te passen aan onze noden is deze droom werkelijkheid geworden.

In onze praktijk wil ik mij naast het algemene aanbod voor een brede doelgroep ook specialiseren op basis van mijn vooropleidingen en werkervaring. Ik wil graag EAT aanbieden aan mensen die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Opleidingen, vormingen, workshops:

 • Master in de criminologische wetenschappen, UGent
 • Master in de familiale en seksuologische wetenschappen, KuLeuven
 • Postgraduaat Hippotherapie / EAT, Arteveldehogeschool Gent
 • Boerderijdieren in de zorg- en welzijnssector, Vives hogeschool
 • Seksualiteit in de geestelijke gezondheidszorg
 • Gekwetste jongeren counselen over seksualiteit, Sensoa
 • Uitwerken van een RSV programma, Sensoa
 • Inleiding ACT (Acceptance and Commitment Therapy), PC Bethaniënhuis
 • Hechting, PC Bethaniënhuis
 • Schematherapie van Jeffrey Young, PC Bethaniënhuis
 • Persoonsgerichte en teamgerichte veiligheidstechnieken, PC Bethaniënhuis
 • Workshop Natural Horsemanship
 • Workshop systemisch werken met paarden
 • Horsemanship volgens Chris Irwin, Syntra St. Niklaas, Basismodule 1 + 2
 • EHBO baby / kind, Child Care Academy

Lore

Ik ben Lore, 33 jaar, mama van twee zoontjes en eveneens van jongs af aan gebeten door de paardenmicrobe. Opgroeien op een boerderij midden tussen de dieren heeft mij enorm verrijkt. Op 8-jarige leeftijd kreeg ik mijn eerste pony en heb ik de basis geleerd van het paardrijden en van de vriendschap die je van een dier kan krijgen. Ik ging bij de lokale ponyclub van de LRV en leerde hier heel veel bij op sportief, sociaal en emotioneel vlak. Daarna werd de overstap gemaakt naar de paarden en werd ik me steeds meer bewust van de positieve effecten van het contact met deze dieren.

Wanneer ik na mijn studies sociologie en maatschappelijk werk terecht kwam in een zeer boeiende en uitdagende job in de bijzondere jeugdzorg, ontsproot er stilaan het idee en de wens om mijn passie en job met elkaar te combineren. Ik was en ben er nog steeds rotsvast van overtuigd dat dieren een meerwaarde kunnen betekenen in begeleidingswerk met kinderen, jongeren en volwassenen.

Hulpverlening is vaak gebaseerd op het verbale, dit is echter voor sommige mensen niet de meest geschikte vorm. De samenwerking tussen paard (of ander dier), therapeut en cliënt zorgt voor een nieuwe invalshoek en kan mooie dingen betekenen en nieuwe bewegingen in gang zetten.

Ik werk nu 8 jaar in contextbegeleiding in de bijzondere jeugdzorg en heb hier de meerwaarde van het betrekken van de gehele context ervaren. Ik heb me hier ook bijgeschoold in het systeemtheoretische werken.

Opleidingen en vormingen:

 • Master in de sociologie (Universiteit Antwerpen)
 • Bachelor in het sociaal werk (Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)
 • Postgraduaat Hippotherapie/ Equine Assisted Therapy (Artevelde Hogeschool Gent)
 • Vorming Contextueel handelen en denken
 • Vorming Geweldloos verzet
 • Vorming Signs of Safety
 • Vorming combinatie basishouding en weerstandspatronen
 • Vorming contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering
 • Vorming (v)echtscheiding
 • Workshop Natural Horsemanship
 • Workshop systemisch werken met paarden
 • EHBO baby / kind, Child Care Academy