Deze methodiek is ontwikkeld door Rupert Isaacson, een Amerikaanse vader van een autistische jongen. De methode werd oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen met ASS, maar is veel breder toepasbaar binnen de therapie met assistentie van paarden/dieren.

Een korte samenvatting van deze methodiek:

  • Men werkt op het paard in een natuurlijke omgeving. Men gaat zoveel mogelijk de vrije natuur in. Men probeert zoveel mogelijk onnatuurlijke triggers te vermijden.

  • Het doel is komen tot ontspanning en angst verminderen door met lichamelijk contact te werken (lichamelijk contact met het paard). Op deze manier wordt oxytocine (“knuffelhormoon”) verhoogd en cortisol (“stresshormoon”) verlaagd. Door het verhogen van oxytocine en het verlagen van cortisol wordt ontspanning bereikt.

  • Rijden op het paard in duozit of met de lange lijnen. Op deze manier ziet de cliënt de begeleider niet en heeft men meer een gevoel van autonomie.

  • Het ritme dat men ervaart op het paard bevordert communicatie.

  • Het vermogen om nieuwe dingen aan te leren is verhoogd wanneer men op het paard rijdt. Men kan spelletjes spelen op het paard om het brein te bevorderen. Ook is het mogelijk om les te geven op de paardenrug. Het kind zal dit niet ervaren als les krijgen.

  • Het kind kiest zelf wat hij of zij wil doen. Dit bevordert de identiteit van het kind.

  • Werken met de context is een meerwaarde.

De methodiek hebben we wat aangepast, om deze beter werkbaar te maken en beter toepasbaar bij onze doelgroep in combinatie met onze paarden:

  • De nadruk ligt op de keuze van het kind. Wij bieden verschillende mogelijkheden aan, maar het kind kiest zelf wat hij/zij graag doet tijdens de sessie. We gaan hier in mee in de mate van het mogelijke. Wij waken over de veiligheid van het kind en het paard.

  • We werken zoveel mogelijk in de vrije natuur, buiten de piste. Er kan gewerkt worden in de wei, op het domein of in een latere fase buiten het domein. Indien het kind in de piste wil werken, kan dit ook.

  • De eerste doelstelling is komen tot ontspanning door het lichamelijk contact met het paard, om op deze manier tot meer communicatie te komen. Nadien kan er aan de andere doelstellingen worden gewerkt.

Tijdens de sessies Horse Boy kiest het kind volledig zelf hoe hij of zij deze sessie wil invullen. Wil men bezig zijn met de paarden of de andere dieren, kan dit. Wil men bijvoorbeeld liever werken op de boerderij, een ritje met de go-cart maken of met de hond gaan wandelen, kan dit evenzeer. Het kan zeer therapeutisch zijn voor sommige kinderen om autonome keuzes en beslissingen te maken, de eigen wensen en verlangens te laten horen, op te komen voor zichzelf of eigen grenzen aan te geven.

Ook binnen deze methodiek starten we met een intake-gesprek waar de hulpvraag geëxploreerd wordt en in samenspraak doelstellingen worden opgesteld. Er wordt tijdens de sessies gewerkt aan deze doelstellingen, maar dan op een meer indirecte manier.